Do uplynulého měsíce listopadu jsme vstoupili Slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově nazývanou dušičky. Při té příležitosti mohli studenti i zaměstnanci přinést fotku někoho blízkého, kdo jim během uplynulého roku zemřel, nebo napsat jeho jméno na připravené místo před oltářem v kapli. Za tyto zemřelé jsme sloužili mši sv. a během listopadu zvlášť pamatovali v modlitbě.

Na konci listopadu 28. 11. jsme spolu s křesťany z ostatních církví a židovskou obcí na celém světě pamatovali na lidi pronásledované pro víru během tzv. Červené středy (angl. „Red Wednesday“). Zvlášť jsme se za ně modlili při studentské mši sv. a při večerní adoraci. Při té příležitosti jsme děkovali za dar svobody, díky které můžeme svobodně prožívat naši víru, vyprošovali jsme sílu pro všechny pronásledované pro víru a dar obrácení pro všechny, kteří jsou za pronásledování zodpovědní.