Do adventu jsme vstoupili vigilií za počatý lidský život, ke které jsme vždy zváni v sobotu večer před 1. nedělí adventní. Protože studenti jsou v tento čas doma, vigilii jsme prožívali v neděli večer. Děkovali jsme za dar života každého z nás a každého člověka, děkovali jsme za naše rodiče, kteří nám život darovali a modlili se za všechny, kteří počatý život odmítli nebo je pro ně těžké ho přijmout nebo se svých dětí zřekli a odmítli je. Po adoraci jsme požehnali adventní věnce.

V pondělí ráno po 1. neděli adventní jsme pak slavili ranní rorátní mši sv. v latinském jazyce. Tuto možnost budeme mít po celou dobu adventu, kdy právě s ohledem na tento mimořádný čas přípravy na Vánoce došlo k úpravě duchovního programu. Ten je po celý advent následující:

  • V pondělí, úterý, čtvrtek a pátek je mše sv. ráno v 6.30 hodin (do 17. 12. rorátní – ke cti Panny Marie). Večer od 20.30 do 21.15 je možnost tiché adorace a modlitby nešpor. Ve středu je duchovní program nezměněný (6.45–7.15 adorace a ranní chvály, večer od 18.00 studentská mše sv. u sv. Jana Křtitele).
  • Je možnost zapojit se také do adventní aktivity. Ve vestibulu je možné vzít si hvězdu s konkrétním úkolem a po jeho splnění zavěsit na adventní strom v kapli. Postupně ho tak můžeme vyzdobit dobrými skutky.
  • V předvánočním čase v pondělí 17. prosince se vydáme potěšit zpěvem, modlitbou a také drobným dárkem pacienty do nemocnice na Malém Valu.

Tímto také srdečně zveme ke společnému prožívání adventní doby i kohokoli z Vás, kdo na naši školu patříte, nebo se zde v průběhu adventu zastavíte.