V úterý 4. prosince nás navštívil novokněz P. Jan Svozilek, který nyní působí jako kaplan v Bílovicích, a celebroval večerní mši svatou v kapli P. Marie. Po mši svaté uděloval všem přítomným novokněžské požehnání.

2108

Další fotografie.