Pod názvem Pozoruhodnosti Vietnamu byla ve čtvrtek 15. 11. 2018 ve studentském klubu přednáška doc. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. z Masarykovy univerzity. Přítomní studenti se mohli dozvědět spoustu zajímavostí, např., že odtud pochází prase domácí a jeho chov.

V úterý 27. 11. 2018 se paní vychovatelka Mgr. Gabriela Křížanová podělila s přítomnými o své zkušenosti z pětiletého pobytu ve Velké Británii. Zaměřila se zejména na reálie země, aby tyto znalosti studenti mohli zužitkovat později u maturity. Zhlédli jsme též krásné fotografie.

2121