V pondělí 17. prosince se skupina 50 studentů vydala do nemocnice na Malém Valu, aby potěšila nemocné předvánoční návštěvou. Pokoje pacientů navštívilo deset skupinek, které si rozdělily jednotlivá oddělení. Zazněly koledy, společná modlitba a také přání požehnaných Vánoc s malým dárkem v podobě perníčků, které napekli učitelé naší školy a dozdobili a zabalili studenti v průběhu adventní doby.

Předvánoční návštěvu završilo setkání biřmovanců s řeholními sestrami v klášterní kapli. Skupina letošních biřmovanců se krátce představila přítomným vincentkám, které budou podporovat svou modlitbou konkrétní studenty během přípravy na biřmování.

Další fotografie.