Pastorační centrum Pod Věží ve spolupráci s kapelou dobové hudby Media Vita připravilo ve dnech 17.–19. 12. pro žáky základních škol předvánoční program s názvem Pojďte s námi do Betléma.

Asi hodinový program v kapli sv. Stanislava postupně zhlédlo 13 tříd z kroměřížských základních škol, celkem asi 255 žáků. V úvodu se mladí účastníci dozvěděli základní informace o naší škole a připomněli si symboly adventní doby. Společně si formou vyprávění a připravených rekvizit zopakovali příběh o narození Ježíše Krista.

Poté se ujali slova a také zpěvu hudebníci ze skupiny Media Vita. Provedli malé posluchače vývojem koled od středověku po současnost. Žáci nejen naslouchali, ale také se aktivně zapojili do jednotlivých písní, ať už zpěvem nebo hrou na různé hudební nástroje. Seznámili se také s dobovými hudebními nástroji, někteří si je dokonce sami vyzkoušeli.

Podle reakcí dětí i komentářů jejich učitelů se program vydařil a umožnil všem přítomným se na chvíli v předvánočním shonu zastavit a společně si připomenout vánoční poselství a krásu českých koled.

Děkujeme hudebnímu seskupení Media Vita pod vedením Mgr. Vojtěcha Ševčíka a Mgr. Mlady Akubžanové a všem studentům, kteří se zapojili do této aktivity a přinesli radost mnoha malým i větším dětem.