„Cože? O půl sedmé ráno?“ I takové reakce se objevily při pohledu na adventní program na AG. Asi nejvýraznějším prvkem byly roráty – ranní mše svaté k poctě Panny Marie, kdy se kaple zalila světlem svíček.

Každé pondělí zaznívala liturgie v jazyce církve – latině. Ve čtvrtek se zase účastníci rorátů mohli těšit i na tradiční snídani v čajovně. Zde zároveň měli během dne možnost zdobit perníčky, které se rozdávaly pacientům při návštěvě nemocnice sester vincentek na Malém Valu (více v samostatném článku). Ti odvážnější si mohli výrobu perníčků isami vyzkoušet při společném pečení s vychovateli na internátě.

O žehnání adventních věnců a zahájení adventu jste si jistě už četli. V posledních týdnech jste si však mohli v kaplích i na dalších místech AG pročítat „Průvodce adventem“, jenž každý rok vydává tiskem i v mobilní aplikaci biskupství brněnské. A aby byla ta příprava na Vánoce vidět, měli studenti i zaměstnanci možnost plnit drobné úkoly či aktivity, které byly zaznačeny na barevných hvězdách, jež nyní zdobí strom ve spodní kapli.

Teď už zbývá jen poklidné prožití toho, na co jsme se poslední dny připravovali.

jáhen Ondra Talaš

2184

2184

2184

2184

2184