V rámci dlouholeté spolupráce místní skupiny křesťanské akademie a Ágéčka proběhly letos na podzim v klubu na AG tři akce.

V září Mgr. Štěpán Bekárek moderoval besedu s ředitelem nově vzniklého učiliště Sv. Jana Boska Mgr. Petrem Šiškou a školním kaplanem P. Ing. Mgr. Františkem Bezděkem, SDB na téma Vznik učiliště svatého Jana Bosca a příchod salesiánské komunity do Kroměříže. Ve středu 14. 11. následovala přednáška PhDr. Jitky Jonové, Th.D. – Církev a stát za první republiky. Zimní semestr pak uzavřela beseda s otcem biskupem Antonínem Baslerem a P. Josefem Lamborem: O životě kněze, biskupa a spiritualitě hnutí fokoláre. Besedu moderoval opět Mgr. Štěpán Bekárek.

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie.