Studenti Arcibiskupského gymnázia se od 17. září do 19. října zapojili do třetího ročníku středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. V soutěži se řeší otázky a úkoly týkající se ochrany kybernetického prostoru, kryptografie a kryptoanalýzy, psychologie a sociologie, sociálního inženýrství a dalších.

Do prvního kola se registrovali studenti prvních a druhých tříd vyššího gymnázia. Po registraci následovala účast v prvním „Osvětovém“ kole. A nevedli si vůbec špatně! V rámci hodnocení Zlínského kraje naši studenti naprosto dominovali. O tom svědčí obsazení prvních 7 míst v konkurenci dalších 6 škol Zlínského kraje. Zvláštní pochvala patří Marianu Pražákovi z třídy 1.A. který obsadil první místo s plný počtem 60 bodů. Pochvalu ale zaslouží i dalších 71 studentů, kteří získali dostatečný počet bodů pro postup do druhého kola.

Gratuluji k výbornému výsledku a přeji všem zúčastněným úspěch v dalším kole, které se koná v období od 28. prosince 2018 až do 31. ledna 2019.

Lukáš Kohout