Dne 6. 12. proběhlo, jako každý rok, školní kolo České lingvistické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 30 studentů naší školy. Vítězem náročné soutěže se stal Šimon Kinc ze 3.C, který již před rokem dosáhl až na účast v národním kole.

Vítěz postupuje do regionálního kola, které se příští kalendářní rok uskuteční v Olomouci. O dalších postupujících rozhoduje množství dosažených bodů ve srovnání se studenty ostatních škol. Body za jednotlivá kola se sčítají. Zájemci o výsledky a správná řešení se mohou přihlásit u prof. Kutálka. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Postupující do dalšího kola jsou níže uvedení studenti.

Jan Kutálek

  1. místo Šimon Kinc
  2. místo Martin Pospíšilík
  3. místo Tadeáš Sochor