Dne 18. 12. při hodině náboženství s. Petra Součková, přivedla třídě 3.C ukázat „pravého, živého protestanta“. Bylo vidět, že mladá slečna „živá protestantka“ je ve svém oboru velice znalá. Stručně vysvětlila rozdíly mezi náboženstvími, kdy se začala katolická církev rozpojovat na menší církve a osvětlila jejich hlavní rozdíly.

Vysvětlila i své důvody, proč je zrovna u protestantů a svou cestu k víře. Slečna se nebála ani provokativních otázek, které vedly k zamyšlení a urovnání. Na konci hodiny studenti zjistili, že mezi protestanty a katolíky nejsou propastné rozdíly. „Já mám katolíky ráda“, přiznala hrdě živá protestantka. Různé je hlavně slavení mše, proměna eucharistie, vztah k Panně Marii a protestanté nevěří v očistec ani odpustky, protože Ježíš zemřel za všechny naše hříchy, tak proč bychom měli znovu něco odčinit? Nikoho nenapadlo přednést známé přirovnání k rozbitému oknu, které potřebuje spravit. Přes církevní rozdíly, proběhla beseda v přátelské atmosféře a všichni si odnesli nové zkušenosti a s. Petra hlavně ví zadání na příští písemnou práci.

N. Šamalíková