Na den svatého Severina z Norika, 8. ledna, LP 2019, proběhla bitva, o níž vyprávěti se bude ještě po mnoho dalších generací. V Podzámecké zahradě v Kroměříži náhle zjevili se přeživší povstalci a rebelové z Pražské červnové revoluce. Povolána byla císařská armáda s již zkušeným generálem Vítem Zahradníčkem von Windischgrätz, který své vojáky rekrutoval ze třídy 5. K.

Shromáždili jsme se před zámkem, kde nás generál naučil několik základních povelů. A poté jsme již slavně mašírovali vstříc nepříteli, kterého rezprezentovali studenti 1. P pod vedením sestry Petry. K rozhodujícímu střetu došlo na secesním mostě. Nejprve císařská kavalerie rozdrtila několik záškodníků, kteří se nás snažili napadnout ze zálohy. Na své si přišlo rovněž dělostřelectvo, které nepřítele skrytého za sněhovými barikádami pěkně "naklepalo". Na rozkaz "Marsch" hnulo se císařské vojsko. Po prvních několika salvách jsme se rozběhli na zteč a v boji muže proti muži byli povstalci slavně poraženi. Na císařské straně byl raněn pouze vojín Gabriel, kterého po bitvě vyznamenal jedničkou samotný generál. Zbylé mužstvo bylo oceněno malým bezvýznamným plusem.

Meldung sepsal: Corp. F. Trunečka
Obrazový materiál okomentoval: Gen. A. Windischgrätz

Most na jehož protější straně se nachází povstalecká barikáda 1. P (1. Praporu).

 

Organizace obrany mostu - povstalců je dostatečné množství, ale schází jim disciplinovanost.
Vyjímkou nejsou ani přestřelky mezi nimi.

 

Povstalci připravují munici a zakládají muniční sklad, jenž sehraje klíčovou roli v celé bitvě.

 

Kompanie 5. K. po eliminaci záškodnického oddílu v předsunuté pozici v křoví před mostem zahajuje organizovaný postup k mostu. 
Vpravo generál Windischgrätz a šikovatel Janisch.

 

Sevřený útvar C.k. armády postupuje k nepříliš vzdálenému mostu.

 

Artilerie nastupuje k palebné přípravě prostřednictvím dvouliberních koulí. Cílem je otřást bojovým duchem rebelů.

 

Povstalci kontrují přesnou palbou.

 

Povel Laden!...

 

...střídá povel Feuer!

 

Poté co kompanie pronikla doprostřed mostu, byla zastavena soustředěnou palbou povstalců.

 

Krizový okamžik, kdy se morálka kompanie za soustředěné nepřátelské palby ocitla blízko bodu zlomu.
Zasaženého vojína (mimo záběr) ošetřuje zasažená markytánka (vpravo dole).

 

Povstalec pálí. Jistá žená mu přináší do první linie munici.

 

Po taktickém ústupu a přeskupení bere 5. Kompanie úspěšně šturmem muniční sklad povstalců.
Část munice je použita proti 1.P, zbytek vyhozen do povětří. C.k. 5.K opanovala bojiště.