V pondělí 7. ledna 2019 jsme se jako skupina nových biřmovanců vydali na návštěvu do kláštera Milosrdných sester svatého Kříže. Nejprve jsme se utišili v krásné místní kapli před Nejsvětější Svátostí při krátké adoraci. Následovalo seznámení s dílem kláštera a historií řádu. Sestry zde žijí společně s několika seniory, o které se starají a tráví s nimi čas.

Každá sestra si vylosovala biřmovance, za kterého se bude po celou dobu přípravy na biřmování modlit. Své sestře se každý biřmovanec krátce představil. Bylo to pro všechny velmi milé setkání.

Klára Koutná, 2.C

2229

2230

2231

2232

2233

2234