V úterý 8. ledna se šestice studentů z prvních ročníků, převlečených za tři krále, vydala s kaplanem, jáhnem a pomocníkem pastoračního centra ve dvou skupinách, za zvuku houslí roznášet po internátu radost, dobro a požehnání. Zastavili se v každém pokoji a všude byli přijati s otevřenou náručí.

Michal Mičulek, 1.C

2240