V úterý 8. ledna nás navštívil novokněz z Veselí nad Moravou P. Ondřej Poštulka, kterého mohou někteří studenti znát z akcí v Rajnochovicích nebo přímo z jeho farnosti.

Mohli jsme si poslechnout zamyšlení o tom, jak Ježíš může i z našeho mála udělat mnoho v návaznosti na evangelium o rozmnožení chlebů. Při mši svaté nás doprovázel sbor AVE pod vedením pana Michaela Korbičky. Využili jsme tak jednu z posledních šancí a společně si zazpívali koledy.

Klára Němcová, 3.C

2246

2246

2246

2246

2246

Další fotografie.