Díky spolupráci s Vídeňskou univerzitou a PdF MU v Brně proběhne na naší škole Projektový týden v němčině (11.–15. 2. 2019). Projektu se zúčastní celkem dvacet studentů z 3. ročníku se zájmem o němčinu. 

Kromě zlepšení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby si projekt klade za cíl zmapovat firmy a instituce, kde se německý jazyk využívá v praxi a které spolupracují s Rakouskem (v této souvislosti navštívíme např. Rakouský institut v Brně), získáme také přehled o možnostech brigád a studia v Rakousku (zde se připravíme mimo jiné i na přijímací pohovor) a v neposlední řadě se podrobně seznámíme s rakouskými reáliemi. 

Velkým bonusem pro studenty bude možnost neformálně komunikovat v němčině při společných odpoledních aktivitách.  

Za německou sekci Jana Svobodová 

2275nemcina

Brief

BOW Rahmenprogramm Kroměříž