Chemie je mezi ostatními vědami specifická tím, že ji nestačí „dostat“ do hlavy (a ideálně také do srdce), ale doslova si říká o to, aby ji studující vyzkoušeli v praxi – dostali ji do rukou.

Oficiální („řádná“) laboratorní cvičení jsou zařazena až do druhého ročníku (a má to svoji logiku). Trpělivost je ctnost, ale ne každé pasivní čekání lze považovat za úctyhodnou trpělivost. Josef Kainar ve své básni přirovná ruce chirurgů (které operovaný v narkóze nějakým zbytkem vědomí vnímá) k netrpělivým motýlům. Možná i ruce některých začínajících chemiků netrpělivě touží vyzkoušet chemické postupy v praxi, držet laboratorní nástroje, pracovat s látkami. Mají tu možnost – stačí si dohodnout termín mimořádných laboratorních cvičení v odpoledním či večerním čase. První pětice prvaček absolvovala toto cvičení už v lednu a snad jim čas v laboratoři strávený byl příjemný. Kromě jednodušších pokusů jsme si vyzkoušeli také reakce acidobazických indikátorů a nakonec jsme si troufli i „štěkání vodíku“, které (i přes relativní náročnost tohoto experimentu) dopadlo výborně.

2291

2291

2291

2291

2291