Pastorační centrum Pod Věží připravilo několik akcí a aktivit, které těm, kteří v manželství žijí, mohou pomoci zamyslet se nad jeho prožíváním a všem ostatním přinést podněty do osobního života, protože všech se téma manželství a rodiny nějakým způsobem dotýká.

  • Ve vestibulu školy bude instalován informační panel se základními informacemi o Národním týdnu manželství a akcích probíhajících na naší škole.
  • Na stolečku vedle panelu bude k dispozici inspirace pro ty, kteří v manželství žijí formou úkolu na každý den v týdnu a také informační letáčky věnované tématu manželství a  rodiny.
  • V knihovně bude možné nahlédnout do vybraných titulů, které by mohly být podnětné a zajímavé pro manželské páry.
  • Ve středu 13. 2. v 18 hodin bude studentská mše sv. v kostele sv. Jana obětována za všechny manžele a za rodiny, ve kterých žijeme. Následně Vás zveme od 19 hodin do studentského klubu na promítání rodinného filmu, malé občerstvení bude zajištěno.
     
  • Ve čtvrtek 14. 2. bude od 15 hodin v čajovně možnost zakoupení „valentýnských vaflí“ a ve 20 hodin se ve studentském klubu uskuteční beseda s manžely Káňovými o období známosti a prožívání každodenních výzev, které manželství přináší. Je určena především pro studenty, ale účastnit se může každý, koho dané téma zajímá.

2296