Začátek února byl pro recitátory na AG ve znamení postupových přehlídek v přednesu uměleckého textu. Nejdříve proběhlo 6. února 2019 školní kolo recitační přehlídky.  Recitátoři, sympatičtí moderátoři Rozálie Bučková a Miloslav Chytil i obecenstvo vytvořili báječnou atmosféru, ve které se dařilo skvělým výkonům.

Porota ve složení Kateřina Kutálková, Karel Gamba a Aranka Řezníčková poslala do okresního kola hned osm studentů: Annu Dulavovou,  Miloslava Chytila, Lukáše Jurase, Kláru Maňurovou, Martinu Petrůjovou, Elišku Plačkovou, Anežku Sedlářovou a Elišku Skácelovou.

Hned následujícího dne, 7. února, se na kroměřížské ZUŠ uskutečnilo okresní kolo postupové přehlídky Wolkrův Prostějov, kde všichni zúčastnění studenti AG podali velice přesvědčivé výkony, díky nimž obsadili pět postupových míst ze šesti a postoupili do krajského kola. V Uherském Hradišti tak budou AG reprezentovat  Miloslav Chytil, Klára Maňurová, Lukáš Juras, Eliška Plačková a Anežka Sedlářová, kterým ze srdce přejeme Zlomte vaz!

A. Řezníčková

2298

2298

2298

Další fotografie.  

Foto: Iva Bekárková