V průběhu dnešního dne jsme se od Státní veterinární inspekce dozvěděli, že i k nám dorazilo závadné maso z Polska. Zmiňované maso jsme odebrali od dlouhodobého dodavatele, společnosti MP Krásno. Veškeré maso bylo tepelně zpracováno podle přísných hygienických norem při teplotě převyšující 200 °C. Žádný ze strávníků neprojevil známky infekční nemoci.

Mgr. Jan Košárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži