Hlavní kaplan Armády ČR P. Jaroslav Knichal,  absolvent AG, první prezident SPAGu, bude mít v úterý 5. 3. 2019 v 18 hodin ve studentském klubu AG přednášku: Spravedlivá válka - teorie a praxe.

2348