31. 8. 2016 se učitelé a vychovatelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži sešli na poslední vzdělávací akci v rámci projektu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Po předchozích setkání už nebylo překvapením, že lektorka Věra Facová dokáže nabídnout nejen zajímavou teorii, ale i praktické rady pro učitele. Tentokrát se k ní přidal Miroslav Orel, ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně. Společně představili metody, jak si udržet „energetický hrnec“ naplněný přes všechny nástrahy, které práce učitele či vychovatele přináší.

Přijetí bylo velice pozitivní, práci lektorů ocenili všichni přítomní na jedničku. Mnozí byli tématem zaujati natolik, že by se rádi dozvěděli více. Svědčí o tom i jeden z ohlasů: „Líbilo se mi, že mi lektoři pomohli uvědomit si, které věci jsou pro mě důležité, abych měla ke své práci i životu pozitivní přístup, který mi víceméně vydrží v průběhu celého školního roku. Také aplikace této myšlenky na studenty je důležitá. Oceňuji skvělý přístup lektorů.“

A. Řezníčková

0019