Ruku v ruce s jarními prázdninami se nám přiblížil i každoroční pobyt v opatství Matky Boží v Novém Dvoře – klášteře bratří trapistů.

Naše parta osmi kluků v doprovodu bratra jáhna Ondry Talaše, pana vychovatele Jana Součka a usměvavého akolyty Toníka, vyrazila na dlouhou cestu na druhý konec naší republiky ve středu 27. února v brzkých ranních hodinách. Čekala nás ještě krátká zajížďka k sestře Iris do Kájova. Sestra u nás ještě minulý rok dělala vychovatelku na dívčím patře domova mládeže, takže byla ráda, že se shledala se známými tvářemi.  

Po příjezdu do opatství jsme vyrazili do chrámu Nanebevzetí Panny Marie k modlitbě večerních chval. Jakmile jsme se ubytovali v nádherném domě pro hosty, čekala na nás pravá trapistická večeře – hořčicový dresing, chleba a mísa plná salátu. V 19:15 jsme se vrátili do kostela, abychom zpívanými modlitbami uctili Krista a jeho Matku modlitbou kompletáře. Odvážnější z nás čekalo stávání na 3:15, takže jsme šli spát jak se říká se slepicemi. Matutinum. Nejkrásnější a nejdelší modlitba celého dne trvala mnohdy déle než hodinu. Mniši stáli okolo oltáře takřka v naprosté tmě a latinskými zpěvy chválili Pána. V 6:25 jsme slavili mši svatou. Přes dopoledne nás vedle dalších modliteb z mnišského žaltáře čekaly dvě hodiny práce, při které jsme pokorně dodržovali mlčení (silentium). Po obědě a po dalších dvou modlitbách jsme se k práci vrátili. Rozdělili jsme se zpravidla na dvě skupiny: první, jež pod dohledem otce Prokopa pracovala na klášterní louce a druhou, která pod dozorem bratra Bruna spravovala knihovnu.

V neděli jsme se všichni společně sešli ke slavení mše svaté, jež celebroval samotný Dom Samuel, opat kláštera, a po obědě jsme zamířili zpátky domů.

Všem nám pobyt u bratří trapistů hezky otevřel duchovní zrak a připomněl, že Pán je s námi.

Za zúčastněné Petr Novák III. C