Do postního období jsme vstoupili na Popeleční středu společnou školní mší svatou. Pozvání ke slavení postní liturgie přijal absolvent naší školy plukovník gšt. P. Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan Armády České republiky.

V homilii zavzpomínal na léta strávená na Arcibiskupském gymnáziu a vyzval všechny přítomné ke snaze o pravdivost vůči sobě i Bohu. Vyzdvihl důležitost být sám sebou a nesnažit se kopírovat druhé, nechat se inspirovat ve svém životě Ježíšem a žít podle Jeho slov, být originálem a nestávat se karikaturou či kýčem.

V závěru poděkoval školní kaplan P. Petr Káňa hlavnímu celebrantovi a nabídl všem přítomným konkrétní možnost, jak prožívat dobu postní. Pro zájemce byly přichystané malé pytlíčky nebo pokladničky, kam mohou ukládat uspořené peníze za sladkosti, nápoje, zábavu. Výtěžek postní almužny podpoří činnost a provoz školy v Chacu v Paraguayi.

Postní bohoslužbu doprovodil svým zpěvem školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Po mši svaté následovala přednáška P. Kníchala, v níž seznámil studenty druhých ročníků s náplní služby vojenského kaplana. Upozornil i na rozdíl mezi službou náboženskou (konání obřadů apod.) a službou duchovní, skrze kterou přistupuje ke každému vojákovi jako k člověku bez ohledu na vyznání.

Další fotografie.

Další fotografie.