Ve středu 6. března jsme vstoupili do postní doby, která je přípravou na oslavu Velikonoc. Tato doba vybízí křesťany k vnitřní duchovní obnově, větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a růstu v lásce.

Rádi bychom proto i Vám nabídli několik možností jak toto období prožít a srdečně Vás k tomu zveme.

Pomoc škole v Paraguaji (postní almužna)
Na Popeleční středu po mši svaté nebo kdykoliv během týdne na pastoračním centru si můžete vyzvednout malý pytlíček a v průběhu postní doby do něho odkládat peníze, které ušetříte za to, co si podle Vašeho uvážení můžete odepřít. (jídlo, pití, sladkosti, kino, divadlo…) Výtěžek této postní almužny pošleme po Velikonocích na podporu školy v Chacu v Paraguayi. Více informací naleznete na panelu ve vestibulu školy.

Láskou odpovídat na lásku Boha (postní aktivita nejen pro studenty)
V průběhu celé doby postní máte možnost zapojit se do aktivity v podobě srdíček s určitým drobným úkolem (můžete si také zvolit svůj vlastní úkol nebo úmysl).  Když se Vám jej podaří splnit, můžete srdíčko připevnit na dřevěný kříž, který bude umístěn v kapli sv. Stanislava před oltářem. Můžeme tak kříž, který je symbolem Boží lásky, pokrýt našimi projevy lásky, jejímž symbolem je právě srdce. Odpovídat láskou na lásku Boha.

Křížová cesta – co pro nás Ježíš udělal…
Během týdne se budeme pravidelně v pondělí ve 20 hodin v kapli P. Marie a ve středu v 17.30 hodin v kostele sv. Jana setkávat při modlitbě křížové cesty pod vedením studentů naší školy.
V úterý 9. dubna Vás srdečně zveme ke společné modlitbě křížové cesty školou av pondělí 15. dubna k účasti na křížové cestě městem.Osobní prožívání
V obou kaplích budou k dispozici malé brožurky Průvodce postní dobou a texty modliteb Křížové cesty. 
Přikládám i poselství papeže Františka k postní době a v té souvislosti mám na Vás jednu prosbu. Čítáváme denně spoustu věcí, prosím proto, zkusme odložit to, čemu běžně věnujeme pozornost a zkusme věnovat pár minut tomuto poselství, ve kterém každý můžeme najít inspiraci.

 

Kéž nám toto všechno pomůže k opravdovému a dobrému prožití postní doby.

o. Petr a tým PMC +