„Zábava, super program, krásná atmosféra, zlepšení kolektivu,“ to všechno chválili žáci 2. S, kteří se ve dnech 6.–8. 9. 2016 spolu se svou třídní učitelkou Valerií Procházkovou vypravili na výjezd na faru v Pačlavicích.

Čekal je tam náročný program, který pro ně v projektu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 připravili lektoři Karel Gamba, Jitka Nezvalová a Aranka Řezníčková.

„Ze začátku jsme se trochu báli nudy, ale brzy jsme zjistili, že tu bude dobrá nálada, dozvěděli jsme spoustu nových věcí o naší třídě a lépe jsme se poznali,“ zaznívalo při závěrečném hodnocení. Než k němu došlo, přistávala na louce nad farou letadla v mlze, štafeta s vajíčky končila přehazováním křehkých vajíčkových modulů přes střechu stodoly, trosečníci se pokoušeli navzájem zachraňovat z ostrovů a pak hledali poklad v kouzelném lese. Mezitím padaly návrhy na to, jak by se daly vylepšovat vztahy ve třídě, žáci trénovali vzájemné oceňování a naslouchání, učili se nepřehlížet ostatní, spolupráci a vzájemnému respektu. Nezbývá než věřit, že v započaté práci budou pokračovat i během následujícího školního roku.

Aranka Řezníčková

0016

0017

0018

Foto: Karel Gamba