O víkendu 8.–10. března se na "Ágéčku" konala duchovní obnova pro studenty, absolventy a mládež.

Duchovní obnovu vedl P. Jan Liška a pojmenoval ji "Ze smrti k životu".  Byl to velmi příhodný název, protože při promluvách, které se konaly v sobotu, se rozpovídal o tom, že půst je vlastně doba, při které se máme připravit na obnovu našich křestních slibů. Křest je pro nás křesťany obrovský moment, kdy zaniká starý člověk, odstraňuje ze sebe všechny hříchy a přijímá nový život, Ducha svatého a vstupuje do církve Božích dětí.

Po třetí promluvě následovala ještě závěrečná konference, při které jsme mohli otci Janovi položit různé otázky. Nejvíce se rozmluvil o tom, jak se stal knězem.

Celá akce dopadla výborně. Veliké poděkování patří samotnému otci Liškovi, otci Petrovi a celému pastoračnímu centru.

Josef Chládek, 1.C