Na Ágéčku se pořád něco děje a úterý 19. 3. nebylo žádnou výjimkou. Až z daleké Kopřivnice zavítal na naši školu novokněz Jan Jurečka, aby zde celebroval mši sv. k oslavě Boží a sv. Josefa.

Za doprovodu proslulé AG schóly a neméně famózních ministrantů se po celé kapli zase jednou rozeznělo Sláva! a všichni jsme byli prostoupeni Boží přítomností a libou vůní kadidla. Radostní v Duchu jsme v homilii poslouchali příběh o pasažérech v letadle, kteří museli věřit pilotovi stejně tak, jako sv. Josef věřil Bohu, a to i přestože se věci neděly podle jejich představ. Byli jsme povzbuzeni k následování příkladu Ježíšova pěstouna, a to zejména k víře, k tichosti a ke konání skutků lásky. Po společné eucharistii a krátkých ohláškách byla hostu předána tradiční igelitová taška s velkorysými dary. Na závěr bylo udělováno novokněžské požehnání, které dávají všichni Pánem povolaní na začátku své apoštolské cesty.

Obohaceni tímto dnem jsme vykročili vstříc pokračující postní době.

Josef Šumpík, 3.C

2417

2417

2417

2417