Na pondělí 25. března připadá Slavnost Zvěstování Páně a tento den je také Dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

Rádi bychom si v průběhu celého týdne připomněli důležitost a hodnotu nenarozeného života.

pondělí 25. března se studentky naší školy vydají na pěší pouť do Napajedel, která vyvrcholí slavením mše svaté s otcem arcibiskupem.

Ve středu 27. března se v kostele sv. Jana spojíme v modlitbě křížové cesty v 17.30 hodin za nenarozený život a po ní budeme slavit studentskou mši svatou s P. Petrem Bulvasem.

Ve čtvrtek 28. března ve 20.30 hodin bude v horní kapli adorace se stejným úmyslem.

 

Po celý týden budou ve školní knihovně k dispozici knihy týkající se dané tématiky a ve vestibulu školy nástěnka, na které si budete moci přečíst dva zajímavé články týkající se otázek, zda mít či nemít (několikáté) dítě.

Více informací k tématice ochrany nenarozeného života můžete najít také na stránkách Hnutí pro život: www.hnutiprozivot.cz

2431