Studenti prvního ročníku se již tradičně setkali na seznamovacím táboře v Rajnochovicích, kde byl pro ně připraven bohatý program.

Prostřednictvím různých her a zážitkových aktivit se mohli „naši prváci“ seznámit nejen spolu navzájem, ale i se svými třídními profesorkami, vychovateli a studenty starších ročníků. Nemohla chybět ani pěší pouť na Hostýn, spojená se slavením mše sv. v bazilice.

Celý seznamovací tábor se vydařil, ke zdárnému průběhu přispěli kromě týmu vedoucích velikou mírou studenti třetího ročníku, kteří chystali program a realizovali jednotlivé aktivity.

0021

0022

0023