Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro šk. rok 2019/2020:

Ivana Vavrušová 2.A
Sabina Hassová 2.B
Hynek Novák 2.C
Vladimíra Křižanová 2.S
Helena Zahradníčková 2.S
Lenka Neubauerová  3.A
Světlana Čurečková 3.B
Zdeňka Dostálová 3.B
Ivana Zvoníčková 3.C
Jiří Šustek 3.C
Miroslav Doubrava 3.S
Tomáš Iránek 3.S
Lenka Neubauerová 4.A
Markéta Špalková 4.B
Zbyněk Zábojník 4.B
Šárka a Aleš Kincovi 4.C
Jarmila Kolaříková 4.C
Helena Gřivová 4.K
Marie Suchá 4.K
Petra Sukupová 5.K
Pavla Pavelková 5.K
Martin Gřiva 6.S
Ivana Michoňková pokladna