DM AG poskytuje ubytování na celý školní rok (v týdnu od pondělí resp. neděle do pátku) studentům Arcibiskupského gymnázia a ostatních kroměřížských středních škol, popř. VOŠ.

Ubytování chlapců a dívek je realizováno odděleně. V současné době je na DM AG ubytováno přibližně 300 děvčat a chlapců.

 

Informace pro nové zájemce o ubytování na DM pro školní rok 2017/2018

Ubytování v DM AG se posuzuje na základě přihlášky, kterou pro nezletilé osoby podávají rodiče (zákonný zástupce žáka). Osoby plnoleté si přihlášku podávají samy. Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka/studenta do DM je zletilým či zákonným zástupcům nezletilých sděleno písemně.

Ubytování v DM AG je poskytováno přednostně žákům AG, ale jsou vítání i žáci ostatních středních škol, u kterých bude rozhodnuto o ubytování po ukončení příjímacího řízení na AG (v průběhu května). Na rozhodnutí o přijetí má vliv vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost.

Tiskopis přihlášky je možné stáhnout na webových stránkách školy Domov mládeže > Ke stažení nebo přímo

Přihlášku lze odevzdat osobně anebo poslat poštou na adresu:

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Domov Mládeže
Pilařova 3, Kroměříž 767 01

V případě, že jste podali přihlášku k ubytování na DM a z nějakého důvodu pomine Váš zájem o ubytování, prosíme o sdělení této skutečnosti písemně nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výše platby na školní rok 2017/2018 je oproti roku předchozímu zvýšena na 1 000 Kč měsíčně z důvodů vyšších režijních nákladů.
Podrobnější informace k ubytování a zřízení inkasa jsou ke stažení na webu AG – Domov mládeže > Ke stažení v dokumentu:

.

 

Celodenní stravování

je realizováno ve školní jídelně AG, která sídlí v budově školy a DM. Jídelna zajišťuje snídaně, obědy a večeře. Na oběd mají možnost volby z dvou nabízených jídel.

Ceny stravování: snídaně: 18 Kč, oběd: 28 Kč, večeře: 21 Kč. Studenti mají možnost využít k nákupu základních potravin či obědových balíčků také kantýnu, která je v prostorách jídelny. Kantýna je otevřena od 7.50 do 14.15 hodin.