Blahoslavený Pier Giorgio Frassati je patronem aktivistů, outdoorových nadšenců, studentů a mládeže. Podívejte se na video, inspirované jeho osobností.