Kolik tříd se bude otvírat příští školní rok?

Budeme otevírat tři třídy čtyřletého studia a jednu třídu šestiletého studia. Přijímat tedy budeme cca 96 uchazečů po devátém ročníku a 30 uchazečů po sedmém ročníku základní školy.

Jaké jsou náležitosti přihlášky?

Na přihlášku se vypisují známky za poslední dvě sledovaná období.

Čtyřleté studium – závěr 8. ročníků a pololetí 9. ročníku.

Šestileté studium – závěr 6. ročníku a pololetí 7. ročníku.

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Do kdy se musí přihláška odevzdat?

Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 1. 3. 2019.

Na základě jakých podmínek přijmete uchazeče ke studiu?

Kritéria přijetí naleznete zde.

Kdy proběhnou přijímací zkoušky?

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

Studium První kolo první termín První kolo druhý termín
Čtyřleté 12. 4. 2019 15. 4. 2019
Šestileté 16. 4. 2019 17. 4. 2019

 

 

 

 

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Písemné přijímací zkoušky se píší z jazyka českého a matematiky.

Ústní pohovor je veden formou rozhovoru s uchazečem.

Které jazyky je možné na AG studovat?

Všichni studenti mají povinně angličtinu. Jako druhý jazyk si studenti vybírají mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Studenti, kteří měli na ZŠ pouze němčinu, přibírají povinně angličtinu a pokračují v němčině. Od třetího ročníku si mohou studenti přibrat jako volitelný předmět třetí cizí jazyk. V nabídce je španělština, ruština a latina. V primě šestiletého studia se otvírají další jazyky podle počtu zájemců.

Jaká je výuka IVT a jaký je přístup k počítačům?

IVT mají povinně všichni podle učebního plánu. Od třetího ročníku, respektive kvinty šestiletého studia, je IVT volitelné. Ve škole mají studenti přístup do počítačových učeben odpoledne, podle rozpisu dozorů. Jsou zde dvě moderně vybavené učebny celkem s 31 počítači. Dále mají studenti volný přístup k počítačům v knihovně AG v otvíracích hodinách. Čas je uveden na dveřích knihovny i na webu školy. Na několika místech ve škole a na domově mládeže si mohou studenti připojit svůj počítač na internet přes wifi.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

AG spolupracuje s družebními školami v Německu (Munsterschwarzach, Kaufbeuren), na Slovensku (Žilina, Ružomberok), jednou školou v Polsku (Piekary Slezske) a nově rozvíjíme spolupráci s partnerskou školou v Izraeli.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit přímo na zástupce ředitele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 573 501 115.