Od roku 2004 působí na AG tým prevence. Jde o skupinu složenou z ředitele školy, vedoucího vychovatele domova mládeže, školního kaplana, jáhna, metodika prevence a zájemců z řad pedagogického sboru a vychovatelů. Smyslem týmu je koordinovat preventivní činnost na AG, vzájemně se informovat o novinkách z oblasti prevence, spolupracovat při tvorbě projektů i při realizaci minimálního preventivního programu. Tým spolupracuje se SPAGem např. při realizaci Dnů bez závislostí.

V současné době se tým prevence schází jednou za měsíc ve složení Jan Košárek, Jan Sovadina, Martin Sekanina, Jan Berka, Aranka Řezníčková, Karel Gamba a Pavel Motyčka.