Učební plán čtyřletého studia podle ŠVP

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Jazyk český 4/4 3/3 3/3 4/4 14
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 5/5 14
Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Matematika 4/4 4/4 4/3 4/0 13,5
Biologie 2/2 2/2 3/3 0/0 7
Fyzika 2/2 3/3 2/2 0/0 7
Chemie 2/2 3/3 2/2 0/0 7
Zeměpis 2/2 3/2 0/0 0/0 4,5
Dějepis 2/2 2/2 3/3 2/0 8
Základy společ. věd 2/0 2/2 2/2 3/3 8
Latina 0/2 0/0 0/0 0/0 1
Náboženská výchova 2/2 2/2 2/2 2/0 7
Inform. a výp. tech. 2/2 0/0 0/0 2/2 4
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 4
Výtvarná výchova 2/2 0/0 0/0 0/0 2
Hudební výchova 0/0 2/2 0/0 0/0 2
VP1 (IT, La, Rj, Šj, aj.) 0/0 0/0 4/2 2/2 5
VP2 0/0 0/0 0/2 2/4 4
VP3 0/0 0/0 0/2 2/4 4
Celkem 34/34 34/33 33/34 33/29 264

 

4/3 znamená, že v 1. pololetí se učí 4 hodiny a v 2. pololetí se učí 3 hodiny daného předmětu.
VP = volitelný předmět
Cizí jazyk 2 – jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

 

Učební plán šestiletého studia podle ŠVP

  1. ročník 2. ročník celkem
Jazyk český 5/5 4/4 9
Anglický jazyk 3/3 3/3 6
Cizí jazyk 2 3/3 3/3 6
Matematika 4/4 4/4 8
Biologie 2/2 2/2 4
Fyzika 2/2 2/2 4
Chemie 2/2 2/2 4
Zeměpis 2/2 2/2 4
Dějepis 2/2 2/2 4
Základy společ. věd 0/0 2/2 2
Náboženská výchova 2/2 2/2 4
Inform. a výp. tech. 1/1 0/0 1
Tělesná výchova 2/2 2/2 4
Výtvarná výchova 1/1 1/1 2
Hudební výchova 1/1 1/1 2
Celkem 32/32 32/32 128

 

Ve vyšších ročnících jsou učební plány šestiletého studia shodné s učebními plány čtyřletého studia.
4/3 znamená, že v 1. pololetí se učí 4 hodiny a v 2. pololetí se učí 3 hodiny daného předmětu.
Cizí jazyk 2 – jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

 

Volitelné předměty a semináře pro 3. a 4. ročník:

 • informační technologie
 • latina
 • jazyk ruský
 • jazyk španělský
 • deskriptivní geometrie
 • mediální výchova
 • seminář chemie
 • seminář fyziky
 • seminář biologie
 • seminář matematiky
 • seminář zeměpisu
 • seminář společenských věd
 • seminář dějepisu
 • seminář jazyka anglického
 • seminář jazyka německého
 • seminář jazyka francouzského
 • seminář jazyka ruského
 • konverzace z cizího jazyka (jen pro 4. ročník)