Studenti AG mají během školního roku možnost navštěvovat širokou nabídku zájmových aktivit. Tu vytvářejí učitelé a vychovatelé AG. Není nutné se předem závazně hlásit, je možné docházet pravidelně nebo i jednorázově dle časových možností studentů. Účast v zájmových kroužcích je bezplatná, pouze u některých aktivit žádáme drobný příspěvek na opotřebení a zničení materiálu (např. lukostřelba). Jednotlivé aktivity mají pevný rozpis – konkrétní dny a časy konání. Podrobný rozpis zájmových aktivit a kroužků je v sekci „Domov mládeže“.

Volnočasové kroužky na AG

 • Florbal chlapci
 • Lezení na umělé lezecké stěně
 • Posilovna
 • Japonština
 • Praktická fotografie
 • Hra na varhany

Volnočasové kroužky na DM

 • Cestovatelské besedy
 • Florbal dívky
 • hAGios
 • Historické tance
 • Historický šerm
 • Hokej
 • Lukostřelba
 • Media Vita
 • Modelář
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Sportovní aktivity
 • Volejbal