Plán akcí může být dle konkrétní aktuální potřeby změněn nebo doplněn.
Všechny akce s aktuálními daty najdete v kalendaři na úvodní školní webové stránce.

Datum

Čas

Bližší informace k akci

29. 8. 8.00 mše svatá pro pedagogy na zahájení školního roku v kapli AG
  9.00 školení BOZP pro zaměstnance
  10.30 opravné zkoušky dle harmonogramu
  11.00 schůze předmětových komisí
30. 8. 9.00 úvodní pedagogická porada
30. 8.–2. 9.   seznamovací tábor 1P, Hostýn
5. 9. 8.00  zahájení školního roku 8:00 třídnické hodiny v učebnách
  9.30 mše svatá na zahájení školního roku
6.–9. 9.   seznamovací tábor Rajnochovice 1ABC
16. 9.   Den církevního školství
28. 9.   státní svátek (středa)
29.–30.9.   ředitelské volno, pracovní konference učitelů církevních škol na Velehradě
19. 10.   předávání funkce prezidenta SPAGu
21.–23.10.   ubytovací akce YMCA
25. 10. 11.00 biřmování
26.–27.10.   podzimní prázdniny
28. 10.   státní svátek
9. 11. 14.15 čtvrtletní pedagogická rada
11.–13. 11.   ubytovací akce
11. 11.   třídní schůzky
11.–13. 11.   duchovní obnova rodičů na AG
17. 11.   státní svátek (čtvrtek)
18.–20. 11.   duchovní obnova zaměstnanců AG
3. 12. 9–12 Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
8. 12. 10.00 Poutní mše svatá Arcibiskupského gymnázia – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (sbor AVE 8.00 nácvik)
23. 12. – 2. 1.   vánoční prázdniny
3. 1.   zahájení vyučování po Vánocích
22.–27. 1.   lyžařský výcvikový kurz 3T, 1ABC
1. 2.   pedagogická rada za 1. pololetí
2. 2.   vydání výpisů známek za první pololetí
3. 2.   pololetní prázdniny
6.–10. 2.   2. ročník – pedagogicko motivační kemp 2. ročníku AG Fryšták
13.–17. 2.   jarní prázdniny
24. 2.   Ples AG
1. 3.   Popeleční středa
  10.00 školní mše svatá (sbor AVE 8.00 nácvik)
10.–12.3.   rekolekce na AG
1. 3.   poslední termín pro doručení přihlášek ke studiu na AG
24.–26. 3.   ubytovací akce YMCA, 24. 3. ÚK Bible a my
29. 3.  14.15 pedagogická rada
31. 3.   třídní schůzky
7. 4.   Bolestný pátek, poutní mše svatá
13.–17. 4.   velikonoční prázdniny
květen   maturitní zkoušky
1. 5.   státní svátek (pondělí)
8. 5.   státní svátek (pondělí)
5. 6.   předání maturitních vysvědčení
19.–23. 6.   projektový týden
15. 6.   uzavření klasifikace
16. 6.   úklid školy a domova mládeže
26. 6.   závěrečná pedagogická rada, ředitelské volno
27. 6.  10.00 mše svatá na závěr školního roku
28. 6.–31. 8.   hlavní prázdniny