V pátek 25. října vyvrcholila příprava našich studentů na přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Při slavnostní mši svaté udělil olomoucký pomocný biskup Antonín Basler svátost biřmování 30 studentům Arcibiskupského gymnázia a 5 studentům jiných středních škol.

 I ti nejméně pozorní z vás si jistě všimli, že se začalo dříve stmívat. Sychravé podzimní počasí určitě nejednoho chemika láká k tomu, aby se zavřel do příjemně vytopené laboratoře (možná dokonce se šálkem čaje a talířem sušenek - navzdory tomu, že v laboratoři se jíst ani pít nesmí/raději nemá) a uskutečnil nějaké pokusy.

Přednáška bude ve středu 13. listopadu v 19.00 hodin ve studentském klubu na AG.

Jsme tady! Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně pokračuje druhým dnem a my tu nemůžeme chybět. Naši studenti představují možnost studia na AG a dobře reprezentují školu.

Ve středu 23. října jsme se na studentské mši svaté modlili za misie a všechny, kdo se podílejí na různých projektech v rozvojových zemích. 

Michael Žantovský představil na Arcibiskupském gymnáziu činnost Knihovny Václava Havla (KVH)

Také tento školní rok se na podzim koná soutěž Logická olympiáda, kterou organizuje společnost Mensa.

Od 4.11.2019 bude možno v naší jídelně zvolit také variantu druhé snídaně. Zpočátku vyzkoušíme zájem o kukuřičné lupínky s mlékem. Způsob objednání bude stejný jako u objednávky obědů, tedy volbou ze dvou nabídek v jídelním objednávacím systému.

Ve středu 16. 10. 2019 se studenti primy a sekundy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. V kategorii Kadet je čekalo 24 úloh, na jejichž řešení měli 40 minut čistého času. Správné odpovědi vybírali z pěti nabízených možností.

Dne 16. 10. se v aule uskutečnila inaugurace nového prezidenta Miroslava Omelky.

Poslední pěkné podzimní dny lze využít k různým činnostem – studenti 2.A a 4.K strávili hodinu tohoto času v Podzámecké zahradě.

Pro spoustu lidí bylo úterý 8. října dnem naprosto obyčejným, ale nikoliv pro nás. Tento den byla totiž, před více než 150 lety,  posvěcena naše kaple, kaple Panny Marie, kde jsme večer společně prožili mši svatou. 

V březnu jsme se my, studentky Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, v předmětu semináře ruského jazyka, zúčastnily soutěže „Poznej Rusko lépe 2019.“

V neděli 6. října nás přijeli navštívit studenti z partnerské školy v Ružomberku. Netrpělivě jsme je vyhlíželi u kostela sv. Mořice. V šest hodin večer jsme se konečně dočkali. Tentokrát přijelo 18 dívek, chlapce nechaly doma.

AG se v loňském roce poprvé zúčastnilo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Anežka Sedlářová (4. C) ve své kategorii zvítězila a na začátku července se díky tomu zúčastnila setkání vítězů národních soutěží v německém Otzenhausenu.

Ve čtvrtek 3. října zavítal na naše gymnázium pan Martin Mejstřík, jeden z čelních představitelů vysokoškolských studentů během listopadu 1989.

Pojďte s námi poznat místa, kde žila, pracovala, modlila se Anežka Česká. 

Srdečně zveme všechny studenty i jejich rodiče a zaměstnance na výlet do Prahy v pátek a sobotu 15. - 16. listopadu 2019.

Pozvánka na historicko poznávací exkurzi u příležitosti výročí Sametové revoluce.

Přihlášení 2. října od 20.00 hodin, přihlášení přes formulář: https://1url.cz/oM9m6

Jak číslo v názvu napovídá, jedná se o tradiční výměnný projekt, při kterém se navštěvují studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a studenti Střední školy diplomacie v Herzlyi v Izraeli.

Dne 23. září 2019 na svátek otce Pia nás na večerní mši svaté navštívil otec Lukáš Mocek, novokněz z Ostravsko-opavské diecéze.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se o mimořádně nadané studenty systematicky zajímá již několik let. Přes finanční handicap oproti státním školám naše církevní gymnázium vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.

Číst dál... 

Třetí týden v září se 7 studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži spolu s paní učitelkou Procházkovou a panem Pořízkem zúčastnilo mezinárodních evropských dní mládeže ve Frankfurtu. Mimo tři školy z České republiky se setkání zúčastnili také mladí lidé ze Slovenska, Kosova, Rumunska, Ukrajiny, Bosny, Polska a Běloruska.

Za poměrně chladného podzimního počasí s občasným ranním mrholením a mlhou se běžel v úterý 24. září v Bystřici pod Hostýnem tradiční přespolák. Poprvé v historii se neběželo v biatlonovém areálu na Bedlině, ale tratě byly vytyčeny v lokalitě Pod Zábřehem bezprostředně za sportovním areálem pořádající školy Bratrství.

Deset vybraných žáků z primy a sekundy se spolu s paní učitelkou Valentovou v úterý 17. 9. zúčastnilo exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.

Fast fashion a wasting, to jsou slova, která se v současné společnosti hodně skloňují a o nichž se diskutuje. Továrny vyrábí tisíce produktů, které jsou jen na pár použití a bohužel brzy skončí ve spalovnách či na skládce.  Při jejich vzniku i zániku vyprodukujeme spoustu odpadu a škodlivin. Proto jsme si položili otázky: Chceme tohle podporovat? Jak proti tomu bojovat?

V pondělí 16. září 2019, o svátku svaté Ludmily, jsme se na naší škole připojili k oslavám Dne církevního školství, který se v naší zemi slaví od roku 2000.

Oslavy začaly hned ráno. V 7.15 bylo ve vestibulu školy připraveno občerstvení a členové pastoračního týmu naší školy vítali všechny příchozí a nabízeli jim sušenky, kávu a čaj.

V úterý 17. září jsme přivítali na večerní mši svaté milého hosta P. Ondřeje Talaše, který v loňském školním roce působil na naší škole jako jáhen. Je již dlouholetou tradicí, že novokněží, kteří svou jáhenskou službu prožili na naší škole, obdrží jako dárek kněžskou štolu.

Je tvým hrdinou Theresa Mayová, Benjamin Netanjahu, Frank Underwood nebo Tyrion Lanister? Pokud ano, zdá se, že tě zajímají mocenské hry, a v tom případě čti dál! Všem studentům naší školy nabízíme možnost připojit se k některému diplomatickému týmu Pražského studentského summitu OSN a za řečnickým pultem bojovat za svou novou vlast.

V úterý 17. září proběhl již tradiční Sedláčkův memoriál v atletice a středoškolský atletický pohár.

Ve čtvrtek 12. 9. si pro nás maturanty ubytované na intru připravili naši kmenoví vychovatele tzv. ‘‘maturantské opékání špekáčků‘‘.

V letošním roce proběhla další etapa oprav vnitřních prostor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Již na jaře se zazdily dlouhodobě nevyužité a zanedbané volné rohy nádvoří u tělocvičny. Vznikly tak nové skladové prostory, kabinet chemie a tři nové kuchyňky. Od června pak došlo k celkové rekonstrukci poloviny domova mládeže, opravovalo se první patro (tzv. ponorka) a také druhé patro budovy A (část vedle zámku).

Ve středu 11. září proběhla v klubu na AG přednáška RNDr. Diny Štěrbové: Od vrcholů k lidem. Dina Štěrbová je první horolezkyně na světě, která zdolala Čo Oju (8201m) a dlouho držela československý výškový rekord. Od roku 2006 spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakorumu (západní Himaláj).

Jak lépe začít život ÁGéčáka, než pravým, nefalšovaným, seznamovAGem na Arše?

Nově otevřená galerie ožila ve středu 11. 9. vernisáží výstavy studentských prací s názvem Džungle. Vystavené práce vznikaly ve škole během červnového výtvarného projektu. Na vernisáž zavítali milovníci umění z řad studentů i pedagogů, moc rádi jsme uvítali také naše absolventy a rodiče vystavujících studentů.

Také letošní rok bude při škole působit Středisko volného času. Těšit se můžeš na tyto zavedené aktivity:

I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Jak už bývá zvykem, i letos nabídlo AG jazykový pobyt v německém Münsterschwarzachu. Zúčastnilo se ho pět studentů, kteří se nebojí objevovat neznámá místa, poznávat nové lidi a v neposlední řadě mají chuť si zdokonalit své jazykové schopnosti.

Jistě jste již tato slova zaslechli a pokud ne, tak vězte, že se jedná o moderní způsoby návrhu a výroby. Máte zájem se něco nového naučit? Pak se můžete i tento rok přihlásit na kurzy pořádané v průběhu roku.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy studentů výtvarného projektu s názvem Džungle. Vernisáž proběhne ve středu 11. 9. 2019 ve 14 hodin v nově otevřeném výstavním prostoru na AG – Galerii Na Schodech (vedle kabinetu pana Gamby).

Těší se na Vás vystavující studenti a garant projektu Jana Svobodová

Na konci srpna jsme se my primáni poprvé setkali na seznamovAGu na Sv. Hostýně. Po příjezdu jsme se vůbec neznali, ale potom se to rozjelo. K seznámení nám pomohli žáci ze sekundy, čímž bychom jim chtěli poděkovat. Na celé čtyři dny nám vymýšleli pestrý program.

V pondělí 2. září opět usedli žáci Církevní základní školy a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži do školních lavic a poté společnou mší svatou v kostele sv. Mořice zahájili nový školní rok 2019/2020.

Konverzace s rodilým mluvčím Gerdem Simonem startuje už ve čtvrtek 5.9. v učebně N2 (pro maturanty 8. a 9. hodinu, nepovinná konverzace pro ostatní přihlášené studenty 10. hodinu). 

Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Spaß beim Deutschlernen!

Ve dnech 26. – 27. 8. 2019 zahájili učitelé AG svůj školní rok zcela netradičně:  pracovním výjezdem do Želiva a Telče. V dechberoucím areálu premonstrátského kláštera začali svůj pobyt mší svatou, pokračovali inspirativní přednáškou PhDr. Davida Čápa, Ph.D., zaměřenou na spolupráci v týmu a komunikaci ve školním prostředí. Příjemnou tečkou za pracovním dnem byla prohlídka kláštera a klášterního pivovaru.

Zveme na přednášku horolezkyně a matematičky paní Diny Štěrbové. Paní Štěrbová v přednášce zmíní nejen zážitky ze zdolávání osmitisícových vrcholů, ale i důvody proč nyní aktivně pomáhá lidem v horách prostřednictvím humanitárního projektu Czech Hospital v pákistánském Karakorumu.