V průběhu dnešního dne jsme se od Státní veterinární inspekce dozvěděli, že i k nám dorazilo závadné maso z Polska. Zmiňované maso jsme odebrali od dlouhodobého dodavatele, společnosti MP Krásno. Veškeré maso bylo tepelně zpracováno podle přísných hygienických norem při teplotě převyšující 200 °C. Žádný ze strávníků neprojevil známky infekční nemoci.

Mgr. Jan Košárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

V pondělí 11. 2. 2019 byla ve studentském klubu naprosto výjimečná přednáška o vracení se do Norska za účelem rybolovu. Přednášejícím byl pan Václav Pomikálek, tatínek naší studentky Anežky. Nejdříve nás seznámil s reáliemi Norska, posléze přešel na popis trasy samotné cesty až na místo na západě Norska, kam se každoročně vracejí. Poslední téma byl vlastní rybolov a fotky s nejlepšími úlovky.  Velmi inspirativní přednáška!

Ve dnech 11. - 15. 2. 2019 mělo 19 nadšenců pro němčinu příležitost zúčastnit se projektového týdne s němčinou, který organizovali studenti Masarykovy a Vídeňské univerzity.  

Už nakupovali pečivo do látkového pytlíku? Nebo stále používáte ty igelitové? Zamysleli jste se někdy nad tím kolik odpadu denně vyprodukujete?
O životě bez odpadu nám vyprávěla absolventka AG Helena Škrdlíková, která studuje enviromentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Také na naší škole jsme si připomněli Národní týden manželství, který proběhl v týdnu 11.–17. února 2019.

Duchovní obnova se uskuteční 8.–10. března v budově Arcibiskupského gymnázia. Povede ji P. Jan Liška, který je farářem ve Vracově a kaplanem pro mládež děkanátu Kyjov. Je určena pro mládež od 15 do 26 let. 

Zveme vás na zájezd do Divadla Husa na provázku v Brně na divadelní představení VITKA – o osudu mladé brněnské skladatelky, klavíristky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové (1915–1940). Příběh této mimořádně talentované ženy napsala pro brněnské divadlo spisovatelka Kateřina Tučková (Žítkovské bohyně). 

Dne 13. února proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově. Soutěže se zúčastnily tři žákyně naší školy - Sára Gilíková z 2.S, Katka Bartošková z 5.K a Terezie Hladilová z 2.B. 

V polovině února se u nás uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie D – z důvodů relativní náročnosti bylo rozděleno do dvou dnů: v pondělí proběhla praktická část v laboratoři, v úterý pak ověření teoretických znalostí. Všichni účastníci podali výborné výkony, z nichž vykrystalizovalo toto výsledné pořadí:

Dne 14. února se na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově odehrálo okresní kolo německé konverzační soutěže. Naši školu v něm reprezentovali čtyři studenti: Michal Pospíšil (2.S), Sára Gilíková (2.S), Tereza Drobná (4.K) a Tadeáš Sochor (3.C).

Vychází nám nová brankářská hvězda! Mikuláš Pospišilík z 1.P vychytal famózní výkonem cennou výhru proti bohoslovcům z Olomouce. Do utkání nastoupili zkušení hráči z maturitního ročníku, Jakub Hrbáč, Ondra Dofek, Ondra Perutka, Ondra Beneš  a nadějný obránce Petr Šimíček z 1.P.

Dne 13. 2. 2019 se ve školní posilovně uskutečnila již tradiční silová soutěž "Železný svalovec". Letošního ročníku se zúčastnilo šest borců, kteří poměřili své síly v bench-pressu a shybech.

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce nabízí Arcibiskupské gymnázium v termínu 27. 6.–12. 7. 2019 možnost jazykového pobytu v partnerské škole Egbert Gymnasium Münsterschwarzach  (www.egbert-gymnasium.de).

V lednu se již každoročně uskutečnilo regionální kolo České lingvistické olympiády. V něm reprezentovali naše gymnázium tři nejlepší z kola školního. V konkurenci studentů z celé Moravy se již podruhé podařilo Šimonu Kincovi postoupit do celostátního kola, které proběhne tradičně v Praze v dubnu. Je potěšující, že po několik let se zástupce Ágéčka vždy probojoval až do celostátního kola. Budeme Šimonovi držet palce!

Jan Kutálek

Dne 29. ledna 2019 se konalo na Gymnáziu Kroměříž okresní kolo v Olympiádě v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Sára Gilíková a Jan Doubrava v I. kategorii a Barbora Polišenská v II. kategorii.

O pololetních prázdninách proběhl na AG další ročník semináře historických tanců pod vedením RNDr. Hany Tillmanové. Věnovali jsme se především progresivním longwayům ze sbírky Johna Playforda, vydané roku 1651 v Londýně. Užili jsme si výbornou muziku i zábavné tance. O společenském rozměru pachtování vypovídá i to, že se na něm objevilo i několik absolventů. Více na @CruentusMediaVita.

Začátek února byl pro recitátory na AG ve znamení postupových přehlídek v přednesu uměleckého textu. Nejdříve proběhlo 6. února 2019 školní kolo recitační přehlídky.  Recitátoři, sympatičtí moderátoři Rozálie Bučková a Miloslav Chytil i obecenstvo vytvořili báječnou atmosféru, ve které se dařilo skvělým výkonům.

Pastorační centrum Pod Věží připravilo několik akcí a aktivit, které těm, kteří v manželství žijí, mohou pomoci zamyslet se nad jeho prožíváním a všem ostatním přinést podněty do osobního života, protože všech se téma manželství a rodiny nějakým způsobem dotýká.

Chemie je mezi ostatními vědami specifická tím, že ji nestačí „dostat“ do hlavy (a ideálně také do srdce), ale doslova si říká o to, aby ji studující vyzkoušeli v praxi – dostali ji do rukou.

Se skupinkou studentek jsme se ve středu 6.2.2019 vypravili do nedalekého muzea v Záhlinicích. Toto muzeum nese jméno známého vlastence a poslance Moravského zemského sněmu a Říšské rady, který též 30 let vykonával funkci starosty obce.

V úterý 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo Německé konverzační soutěže. Obsahem soutěže je poslechová část, dále následuje část konverzační, kde studenti hovoří o vylosovaném tématu, reagují na otázky poroty a v závěru popisují náhodně vybraný obrázek bez přípravy. V ústní části hodnotíme šíři slovní zásoby, kreativitu, adekvátní reakci na komunikační situaci, gramatickou správnost a také výslovnost.

Po třech návštěvách novokněží olomoucké arcidiéze zavítal v lednu na AGéčko P. Zdeněk Mlčoch, jenž je již několikátým rokem kaplanem pro mládež v sousedním přerovském děkanátu. Svým kázáním rozhodně nikoho neuspal, ale spíše probudil k hlubšímu životu víry. Aby to však bylo pestřejší, přivezl s sebou i hosty, misijní sestry – služebnice Ducha Svatého, které se zabydlují v podkroví přerovské fary, kde bude jejich nový klášter.

V úterý 29. 1. 2019 proběhla ve studentském klubu přednáška Terezky Máčalové, absolventky SPgŠ, která zde v DM do roku 2012 bydlela. Poté se dala na cestování a navštívila několik zemí. V přednášce „Za Pyreneje a zpět“ představila své čtyři pobyty ve Španělsku. Zaměřila se též na rozdíly mezi tamními menšinami a způsobem jejich života. Na konci sklidila od přítomných velký potlesk.

Díky spolupráci s Vídeňskou univerzitou a PdF MU v Brně proběhne na naší škole Projektový týden v němčině (11.–15. 2. 2019). Projektu se zúčastní celkem dvacet studentů z 3. ročníku se zájmem o němčinu. 

V neděli 20. ledna odjely třídy 3.T a 1.B na lyžák na tradiční a ikonickou Kohútku. Proč ikonickou? Protože se nachází téměř „na konci světa“. Cesta zde končí na stejnojmenném kopci, který se tyčí do výšky 913 m. Jsme na hlavním hřebenu Javorníků na hranici se Slovenskem. Nic tu není, jen dvě chaty, Javorka, na které jsme bydleli, a Kohútka, Československé infocentrum a stanice Horské služby.

V okresním kole dějepisné olympiády konaném 18. ledna v Muzeu Kroměřížska se dařilo Gymnáziu Holešov, které se v první trojici umístilo hned dvakrát. Jedinou vadou na kráse byl zisk prvního místa domácím týmem AG.

Do Karlova pod Pradědem letos vyrazily vylepšit své lyžařské dovednosti třídy 1.A a 1.C. Již od prosince tam panovaly výborné sněhové podmínky a ani vánoční obleva na tom nic nezměnila. Naopak přispěla k tomu, že spodní vrstva sněhu vytvořila kvalitní pevný podklad a lednovým sněžením dosáhla výška sněhové pokrývky 80 cm.

Dějepis? Datum, datum, datum, jméno, datum… Kdo si to má pamatovat?

O tom, že i dějepis lze se učit kreativněji, svědčí i projekt třídy 6. S. Umělecké ztvárnění 60. a 70. let fantazie opravdu nechyběla. Posuďte sami.

V úterý 8. ledna nás navštívil novokněz z Veselí nad Moravou P. Ondřej Poštulka, kterého mohou někteří studenti znát z akcí v Rajnochovicích nebo přímo z jeho farnosti.

V úterý 8. ledna se šestice studentů z prvních ročníků, převlečených za tři krále, vydala s kaplanem, jáhnem a pomocníkem pastoračního centra ve dvou skupinách, za zvuku houslí roznášet po internátu radost, dobro a požehnání. Zastavili se v každém pokoji a všude byli přijati s otevřenou náručí.

Ve středu 9. ledna vypuklo dlouho očekávané derby. Trenéři nasadili do boje ty nejlepší hráče. Za hosty nastoupily skutečné legendy. Hrající trenér otec Jan Szkandera, obránce otec Pavel Stuška a útočník Karel Dundálek.

V pondělí 7. ledna 2019 jsme se jako skupina nových biřmovanců vydali na návštěvu do kláštera Milosrdných sester svatého Kříže. Nejprve jsme se utišili v krásné místní kapli před Nejsvětější Svátostí při krátké adoraci. Následovalo seznámení s dílem kláštera a historií řádu. Sestry zde žijí společně s několika seniory, o které se starají a tráví s nimi čas.

Na den svatého Severina z Norika, 8. ledna, LP 2019, proběhla bitva, o níž vyprávěti se bude ještě po mnoho dalších generací. V Podzámecké zahradě v Kroměříži náhle zjevili se přeživší povstalci a rebelové z Pražské červnové revoluce. Povolána byla císařská armáda s již zkušeným generálem Vítem Zahradníčkem von Windischgrätz, který své vojáky rekrutoval ze třídy 5. K.

Článek z webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání o aktivitách v naší škole.

Dne 18. 12. při hodině náboženství s. Petra Součková, přivedla třídě 3.C ukázat „pravého, živého protestanta“. Bylo vidět, že mladá slečna „živá protestantka“ je ve svém oboru velice znalá. Stručně vysvětlila rozdíly mezi náboženstvími, kdy se začala katolická církev rozpojovat na menší církve a osvětlila jejich hlavní rozdíly.

Dne 6. 12. proběhlo, jako každý rok, školní kolo České lingvistické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 30 studentů naší školy. Vítězem náročné soutěže se stal Šimon Kinc ze 3.C, který již před rokem dosáhl až na účast v národním kole.

Studenti Arcibiskupského gymnázia se od 17. září do 19. října zapojili do třetího ročníku středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. V soutěži se řeší otázky a úkoly týkající se ochrany kybernetického prostoru, kryptografie a kryptoanalýzy, psychologie a sociologie, sociálního inženýrství a dalších.

V pátek 7. 12. 2018 proběhla na základní škole Slovan v Kroměříži již tradiční Fyzikální soutěž pro žáky 9. tříd. Naši školu reprezentovali tři žáci sekundy – Jan Doubrava, Vojtěch Kapounek a Jakub Němec.

Ve středu 5. prosince jsme měli možnost zahlédnout svatého Mikuláše i s jeho pomocníky anděly a čerty. 

Ti chodili po AG a navštívili několik tříd, aby se ujistili o tom, jestli jsou zdejší studenti hodní a poslušní. To se u většiny potvrdilo(a byli za to i sladce odměněni). Našli však i nějaké zlobivce, které si vzali na starost čerti. Nikoho ale do pekla neodnesli, protože hříšníci slibovali, že se do příště určitě polepší.

V pondělí 17. prosince se studenti Arcibiskupského gymnázia vypravili jako každý rok obdivovat krásy předvánoční Vídně. Měli možnost navštívit několik vánočních trhů a dozvědět se něco zajímavého o habsburské monarchii.

V rámci dlouholeté spolupráce místní skupiny křesťanské akademie a Ágéčka proběhly letos na podzim v klubu na AG tři akce.

I. kategorie

1. místo: Sára Gilíková
2. místo: Jan Doubrava
3. místo: Michal Pospíšil

„Cože? O půl sedmé ráno?“ I takové reakce se objevily při pohledu na adventní program na AG. Asi nejvýraznějším prvkem byly roráty – ranní mše svaté k poctě Panny Marie, kdy se kaple zalila světlem svíček.

Pastorační centrum Pod Věží ve spolupráci s kapelou dobové hudby Media Vita připravilo ve dnech 17.–19. 12. pro žáky základních škol předvánoční program s názvem Pojďte s námi do Betléma.

V pondělí 17. prosince se skupina 50 studentů vydala do nemocnice na Malém Valu, aby potěšila nemocné předvánoční návštěvou. Pokoje pacientů navštívilo deset skupinek, které si rozdělily jednotlivá oddělení. Zazněly koledy, společná modlitba a také přání požehnaných Vánoc s malým dárkem v podobě perníčků, které napekli učitelé naší školy a dozdobili a zabalili studenti v průběhu adventní doby.

Dne 17. 12. vyrazily třídy 1.C a 4.C na exkurzi do Vídně. Ještě rozespalí jsme se nalodili do autobusu a brzkým ránem se vydali na několika hodinovou cestu.

Německo 13. prosince 2018

Vážený pane profesore,
v tomto dopisu se Vám chystám sdělit zážitky ze své dobrodružné cesty do Štrasburku. Než jsem tento dopis začala psát, ani ve snu mě nenapadlo, že v něm bude tak hořká pachuť…

V rámci celostátní skautské hry „Hledáme Rychlé šípy“ se objevila na balkónku nad vchodem AG pětice známých postav ve skoro životní velikosti. Hra končila přesně v den 80. výročí jejich narození, kdy byl v časopise Mladý hlasatel 17. 12. 1938 otištěn první díl komiksu Rychlé šípy.

Dne 12. prosince 2018 proběhl na naší škole Maraton psaní dopisů. V úterních odpoledních hodinách měli studenti možnost, napsat dopisy dvěma obětem lidského bezpráví. Během akce se pouštěly videoukázky těchto obětí. Celkem se napsalo 145 dopisů do Íránu a Jihoafrické republiky. Akce se zúčastnili studenti i učitelé.

Před nedávnem skončila hra Mafie a naše rodina byla třetí. Tuto radostnou událost jsme oslavili, tak jak se patří na dobrou rodinu. Pozvali jsme i ty , kteří nejsou z naši rodiny. A společně jsme si zahráli ve čtvrtek večer bowling na Parádě.