Studenti Arcibiskupského gymnázia se zúčastnili představení PYGMALION v podání britského divadelního souboru TNT THEATRE BRITAIN. Měli se tak možnost inspirovat jazykovým koncertem profesionálních herců z britských ostrovů.

Dne 10. a 12. prosince 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

V kategorii nižšího gymnázia se na 1. místě umístila Sára Gilíková (2.S), na 2. místě Eva Klára Pašteková (1.P) a na 3. místě Vojtěch Matoušek (2.S).

V souvislosti se svátkem svatého Mikuláše jsme minulý týden v naší školní laboratoři (a také v učebně chemie) uspořádali sérii „vědeckých představení“ se zajímavými pokusy. Začalo se už na den svaté Barbory a pokračovali jsme až do pátku.

Slavení církevních svátků patří i na Arcibiskupském gymnáziu k významným událostem školního roku. V pátek 7. prosince jsme se proto sešli na poutní mši svaté v kroměřížském kostele Panny Marie. Ta je patronkou celé školy a je jí zasvěcena horní kaple v budově gymnázia.

Tradiční den otevřených dveří v prostorách školy proběhl letos 1. 12. 2018 v dopoledních hodinách. Všem milým hostům a zájemcům o studium se věnovala velká skupina učitelů, vychovatelů, vedení školy a také mnoho studentů.

V pátek 30. 11. 2018 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 57 žáků a studentů z patnácti škol okresu Kroměříž. Ve III. a IV. kategorii soutěžili též studenti AG.

Pod názvem Pozoruhodnosti Vietnamu byla ve čtvrtek 15. 11. 2018 ve studentském klubu přednáška doc. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. z Masarykovy univerzity. Přítomní studenti se mohli dozvědět spoustu zajímavostí, např., že odtud pochází prase domácí a jeho chov.

O vítězství rozhodl černý kůň černého koně týmu AG

Kam až paměť sahá, AG nikdy nepostavilo juniorský tým do šachového přeboru škol. A to bylo štěstí pro jiné školy. Naši šachisté si totiž hned napoprvé suverénně odnesli pohár pro vítěze.

Také tento školní rok se na podzim konala Logická olympiáda, kterou organizuje společnost Mensa. Naši školu reprezentovali v krajském kole ve Zlíně dva studenti. V kategorii B obsadil Jan Doubrava ze sekundy 8. místo (z 52 krajských semifinalistů). V kategorii C byl řešitelem úloh Šimon Kinc ze třídy 3.C.

V úterý 4. prosince nás navštívil novokněz P. Jan Svozilek, který nyní působí jako kaplan v Bílovicích, a celebroval večerní mši svatou v kapli P. Marie. Po mši svaté uděloval všem přítomným novokněžské požehnání.

Do adventu jsme vstoupili vigilií za počatý lidský život, ke které jsme vždy zváni v sobotu večer před 1. nedělí adventní. Protože studenti jsou v tento čas doma, vigilii jsme prožívali v neděli večer. Děkovali jsme za dar života každého z nás a každého člověka, děkovali jsme za naše rodiče, kteří nám život darovali a modlili se za všechny, kteří počatý život odmítli nebo je pro ně těžké ho přijmout nebo se svých dětí zřekli a odmítli je. Po adoraci jsme požehnali adventní věnce.

Do uplynulého měsíce listopadu jsme vstoupili Slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově nazývanou dušičky. Při té příležitosti mohli studenti i zaměstnanci přinést fotku někoho blízkého, kdo jim během uplynulého roku zemřel, nebo napsat jeho jméno na připravené místo před oltářem v kapli. Za tyto zemřelé jsme sloužili mši sv. a během listopadu zvlášť pamatovali v modlitbě.

Dne 30. 11. 2018 se v prostorách Arcibiskupského gymnázia uskutečnil IV. ročník přehlídky vybraných škol, které našim studentům představili absolventi školy, studující VŠ. Seznámili studenty se svými obory a s perspektivou uplatnění na trhu práce a uvedli je do problematiky budoucího vysokoškolského studia.

29. listopadu jsme v počtu 11 (10 žákyň latiny ze třetích ročníků a kvinty) vyrazily do mrazivého rána na vlak na Den latiny do Prahy. Tento rok se konal již sedmý ročník soubor přednášek na FF KU, které jsou spojeny tématem latinského jazyka, antikou a latinským středověkem.

Ve dnech 30. 11.–1. 12. 2018 proběhla na AG v pořadí druhá výstava 100 let Československa v naší škole (Rodino, vyprávěj). Připravili ji studenti 2. A, B, C pod vedením L. Maňurové a A. Řezníčkové.

Nejlepší řešitelé školního kola

1.  Vojtěch Kapounek, 2S, 61 bodů
2.  Michal Pospíšil, 2S, 60 bodů
3.  Matyáš Moravetz, 2S, 58 bodů

AG KM – opět v mezinárodní soutěži Best in English s účastí 750 středních škol z 29 zemí.

Stojí za to ověřit si Language skills v konkurenci 17 600 studentů a vyzkoušet si certifikovaný test na úrovni B1–C1.

Je důležité se zúčastnit. Našim soutěžícím děkujeme.

Taky by se dalo začít takto: V sobotu 6. října 2018 se velká část absolventů AG ročníku 1994–1998 setkala v jídelně Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Potkali tam toho a toho, viděli to a to a dělali to a to. Prožili hezký den.

27. listopadu 2018 se na AG sjeli učitelé a učitelky mateřských, základních i středních škol, aby se dozvěděli o novinkách z etické výchovy a nasbírali praktické podněty do výuky tohoto předmětu. Městský úřad v Kroměříži, Etická výchova o. p. s. a AG uspořádali již druhý ročník konference Nebojme se etické výchovy. Lektoři kladli důraz především na klima školy, které je základním kamenem kvalitní výchovy.

V úterý 27. 11. se sešly ve sportovní hale Štěchovice basketbalové týmy Gymnázia Kroměříž, Gymnázia Holešov, COPT Kroměříž a AG Kroměříž, aby mezi sebou sehrály zápasy okresního basketbalového turnaje v rámci Asociace školních sportovních klubů.

Ve dnech 12.–16. listopadu studenti AG řešili v hodinách IVT a IT příklady mezinárodní soutěže Bobřík informatiky.

Po mezigenerační obměně odjelo družstvo našich fotbalistů ve středu 21. listopadu do družebního města Piekar v polském Slezsku, aby se zúčastnilo mezinárodního turnaje v halové kopané. Odjížděli jsme s velkým očekáváním, ale také s velkými rozpaky, neboť z loňského týmu zůstaly pouze dvě hráčské opory a to Pavel Přikryl a brankář Filip Zavadil.

„Nevím, co od kurzu očekávat.“ Tak zněla nejčastější odpověď, když se nás ve středu, 7. 11. 2018, na kurzu Dobrovolnického minima zeptala jedna z přednášejících, co od tohoto dne očekáváme.

Téměř tradicí se stala duchovní obnova pro zaměstnance AG, která tentokrát probíhala od pátku 16. listopadu do neděle 18. listopadu na Svatém Hostýně. Duchovně se obnovit a nabrat nových sil přijelo kolem 30 zaměstnanců AG.

Ve čtvrtek 15. listopadu, navlečena do teplých kabátů, se sešitem fyziky a řízky od maminky, ale především se srdcem patriota, vyrazila naše třída 3. C na exkluzivní výlet do Prahy.

 V pátek devátého listopadu jsme se my žáci multimediální výchovy vydali do Brna na desátý ročník Multimediálního dne, pořádaného Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Po příchodu všech účastnících se studentů a pár doušcích ne tak dobré brněnské kávy jsme se v osm hodin vydali z hlavního nádraží k budově FSS. Krátkým úvodem od pana profesora Gamby nám byl představen program a poté poskytnuta jeho podrobná tištěná forma.

VIDA! je zábavní vědecký park u brněnského výstaviště a je úplně pro všechny. O tom se v pondělí 12. listopadu přesvědčili i žáci primy, kteří se tam vypravili na exkurzi. Na obrovské ploše je čekalo přes 150 interaktivních exponátů z nejrůznějších oblastí fyziky, biologie, zeměpisu, chemie aj. Všechny exponáty bylo možné si vyzkoušet a lépe tak porozumět světu kolem nás.

V pondělí 12. listopadu 2018 jsem se vypravila do Prahy na vernisáž komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět – co pro mne znamená demokracie, ve které jsem se se svým komiksem „Planeta D“ umístila v první desítce. Akce se konala ve velmi příjemném prostředí Jindřišské věže s krásným výhledem na celou Prahu.

v knihovně je připravena „vrchovatě“ doporučená literatura pro vaše dlouhé či krátké chvíle. Neváhejte a přijďte si nějaký titul vypůjčit. Pokud zde nebude v knižní formě, najdeme ho na čtečce elektronických knih.

knihovnice AG

Po podzimních třídních schůzkách je každoročně připravena duchovní obnova pro rodiče žáků naší školy. Tentokrát se jí zúčastnilo téměř 50 účastníků. 

Ve dnech 12. 10. a 7. 11. 2018 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže BIBLE A MY. Ve III. kategorii soutěžili studenti primy a sekundy, ostatní studenti soutěžili v rámci IV. kategorie.

Srdečně zveme do studentského klubu ve čtvrtek 15. 11. 2018 na cestovatelskou přednášku o Vietnamu. Přednášet bude doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity. Začínáme v 18 hodin a těšíme se na vás!

 

Zažijte s námi atmosféru předvánoční Vídně!

Tradiční zájezd do rakouské metropole, který každoročně organizuje německá sekce. V pondělí 17. prosince 2018, cena 520 Kč. Na programu je prohlídka historických památek Vídně se zkušeným průvodcem a adventní trhy před radnicí.

Zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu mohou získat informace o studiu v naší škole na stánku AG ve čtvrtek 8. listopadu od 9 do 17 a v pátek 9. listopadu od 8 do 16 hodin na Veletrhu práce a vzdělávání v Domě kultury v Kroměříži.

Další možnost získat informace o studiu na AG budou mít rodiče a žáci během Dne otevřených dveří, který se koná tradičně 1. sobotu v prosinci (1. prosince 2018) v budově naší školy od 9 do 12 hodin.

V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci 2. ročníků naší školy zapojili do 8. ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět – CO PRO MNE ZNAMENÁ DEMOKRACIE? pořádané nadací Člověk v tísni.

Tento projekt umožňuje studentům zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků.

Již potřetí proběhne výměnný pobyt izraelských studentů střední školy diplomacie v Herzlyi u nás. V dubnu nás navštíví skupinka studentů, pro které potřebujeme zajistit ubytování a zajímavý program. Naše škola pak poletí do Izraele v podzimních měsících 2019, kde i nám hostitelé poskytnou ubytování ve svých rodinách a poznávací výlety, např. do Jeruzaléma nebo k Mrtvému moři.

V pátek 26. října se kostel sv. Mořice v Kroměříži zaplnil studenty, rodiči, příbuznými a přáteli biřmovanců, kteří z rukou otce biskupa Antonína Baslera přijali svátost biřmování.

Jak už to bývá zvykem, tak i tento rok se sešli studenti, pedagogové a zaměstnanci školy, aby se podívali na slavnostní předání funkce prezidentky studentského parlamentu Aleně Knotkové!

Ve dnech 21.–24. 10. se náš pěvecký sbor AVE, jehož hrdou členkou se mohu nazývat, zúčastnil výjezdu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, abychom zde přispěli svým, snad libým, zpěvem k oslavě 100. výročí založení Československé republiky.

Jen málokdo tuší, že v nedaleké obci Uhřičice bude slavit za pár dní 110. výročí technická památka evropského formátu – sifon na řece Valové. V roce 1908 nahradil  z rozhodnutí Moravského zemského sněmu vantroky, aby se předcházelo povodním.

V úterý 16. 10. 2018 byla ve studentském klubu přednáška, na kterou se studenti velmi těšili: Mgr. V. Zahradníček slíbil povyprávět o své cestě do Izraele, kterou uskutečnil vloni se svými bratry málo tradičním způsobem, a to „po vlastní ose“.

Kurz dobrovolnické minimum: 7. 11. 2018, 13.30–16.45 hodin, učebna ZSV a náboženství.

Závazné přihlášky přes Google formulář do 31. 10. 2018.

Kurz je určený pro dobrovolníky AG.

Bližší informace zde.

Ve středu 10. 10. 2018 jsme měli možnost díky spolupráci s COPT nahlédnout do tajů 3D tisku. A tak jsme tam vyrazili.

Milí rodiče, srdečně vás zveme na duchovní obnovu s novým školním kaplanem P. Petrem Káňou, která se uskuteční ve dnech 9.–10. 11. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Byly aktualizovány Často kladené otázky týkající se přijímacího řízení a informace k přijímacímu řízení.

V pátek 28. září jsme se skupinka několika studentů v čele s otcem Petrem vydali na pouť ke svatému Václavu do Staré Boleslavi.

Co je to CAD?
Jedná se o používání pokročilých grafických programů pro projektování, patří sem i oblast počítačových vizualizací.

Co se naučíme?
Programovat v programu CAD a nakonec si studenti vytisknou na 3D tiskárně to, co spáchali. Předchozí znalosti nejsou nutné.