Arcibiskupské gymnázium v těchto dnech vyučuje on-line, neubytovává studenty, mše svaté vysílá na internetu a volnočasové aktivity nerealizuje. Život školy se změnil, ale určitě nezastavil. 

Například plánovaná oprava varhan v kapli Panny Marie na AG pokračuje podle harmonogramu. Varhany jsou již rozebrané a některé nové části vyrobeny. Všichni pevně věříme, že v novém školním roce se v kapli setkáme a za zvuku opravených varhan budeme společně Bohu děkovat a chválit ho.

V současné době máme od dárců vybráno z celkové částky 700 000 Kč, která je potřebná na opravu varhan, téměř polovinu. Všem dárcům patří velké poděkování a o další podporu všechny moc prosíme.

Jan Košárek

3408a

3408a

3408a

3408a

3408a

3408a

3408a

3408a