Opravy školy se pomalu přesunují do přízemí. Nastává tak hlavní fáze letošních oprav. Práce byly započaty ve sborovně, knihovně a několika třídách. Postupně se budou přidávat i jednotlivé kabinety. Další fotografie z pokračující rekonstrukce.

Prosíme všechny studenty, rodiče a přátele školy a podporu a modlitbu za zdárný průběh prací.

Knihovna

 

Učebna matematiky

 

Podlaha učebny dějepisu

 

Sborovna

 

Chodba u sborovny

 

Chodba v přízemí u učebny JF

 

Chodba v 1. patře

 

Učebna výtvarné výchovy před dokončením