Během letošního roku jsme na naší škole pořádali sbírku, jejíž výtěžek jsme věnovali organizaci Mary's meals. Jde o mezinárodní hnutí, které se zabývá jednoduchým a efektivním řešením hladu ve světě.

Hnutí za své poslání považuje dosáhnout toho, aby každé dítě z rozvojové země, které trpí extrémní chudobou, dostalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. Také se snaží umožnit lidem, kteří mají peníze, věci, dovednosti či čas na modlitbu, aby je mohli nabídnout této skupině potřebných. Tímto způsobem již sytí každý den více než 1,6 milionu dětí. Vice se můžete dozvědět na webvých stránkách www.marysmeals.cz.

Ve škole bylo možné získat více informací o hnutí na nástěnkách u kaplí. Také byla příležitost se setkat na besedě s Mgr. Kristínou Třeškovou, která nám o projektu řekla více, a ochutnat kaši Likuhi Phala, která je podávána dětem v Malawi.

Sbírka probíhala od října do března, pokladničky byly umístěny ve Studentském klubu a v čajovně na pastoračním centru. Díky iniciativě studentů také proběhla na podporu Mary's Meals jednorázová prodejní akce ve vestibulu školy.

Děkujeme všem dárcům.

Pastorační centrum Pod Věží

3456