Po téměř půlroční odmlce se žáci naší školy vrátili opět do svých lavic. V úterý 1. září zahájili nový školní rok společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Slavnostní bohoslužbu celebroval olomoucký biskup Mons. Antonín Basler, koncelebroval školní kaplan P. Petr Káňa, probošt kroměřížské kapituly P. Josef Lambor a absolvent naší školy P. Ondřej Talaš. Hudební doprovod během mše svaté zajistila schola AG.

V úvodu byl představen nový jáhen Filip Hochman a nový pracovník pastoračního centra Martin Kaluža.

Otec biskup se ve své homilii zamýšlel nad texty čtení a evangelia, které podle jeho slov vhodně korespondovaly se začínajícím školním rokem. Ujistil všechny studenty a zaměstnance svou modlitbou a popřál všem přítomných dary Ducha svatého a stálou Boží pomoc do nastávajícího období.

V závěru ředitel školy Mgr. Jan Košárek poděkoval především olomouckému arcibiskupství za finanční příspěvek ve výši 33 milionu korun, který byl využit na rekonstrukci další části interiéru školy, dále stavebním a odborným firmám, které se podílely na realizaci tohoto velkého díla a také pracovníkům technického úseku, kteří permanentně zajišťovali dozor a spolupráci s řemeslníky.

Po mši svaté otec biskup požehnal nově zrekonstruované prostory na AG. Studenti je naplno využijí až druhý zářijový týden, poté, co se vrátí ze seznamovacího tábora a dalších pobytů v blízkém okolí. Poprvé do školních lavic AG usedne 126 žáků 1. ročníku a primy.

 3509

 3509

 3509

 3509

 3509

 3509

 3509

Další fotografie.