Byl první školní den, po zahajovací mši svaté se sešly tři třídy nových prváků. Sraz byl u kostela sv. Jana Křtitele, odkud jsme odjížděli směr Archa-Rajnochovice! Byl to deštivý den, proto byla druhá skupina prváků velice ráda, když jim po půl hodině čekání, autobus také konečně dorazil. Byla to taková cesta do neznáma, ještě jsme se vůbec neznali a netušili jsme, co nás čeká.

Když jsme přijeli na místo, čekali nás tančící absolventi převlečení v nejrůznějších šatech. Byli jsme zmoklí a hladoví, takže nás to zrovna dvakrát nerozesmálo, a tak jsme dostali najíst! Zbytek dne jsme se ubytovávali na chatkách a seznamovali se s novými spolužáky a učiteli.

Druhý den si pro nás absolventi připravili stanoviště, která nás učila vzájemné komunikaci a týmové spolupráci. Následně nás čekala dobrovolná mše. Večer nás přijel ‘‘zkontrolovat a přepočítat‘‘ pan ředitel. Celý den jsme zakončili fotbalovým utkáním prváků a absolventů/pedagogů.

Třetí den jsme se po rozcvičce sbalili a s bagetou v batohu jsme vyšli vzhůru na Tesák. Tam se k nám přidali druháci a třeťáci. Společně jsme dorazili až na Hostýn, kde byla mše. Den jsme zakončili krásným táborákem.

Poslední den jsme hráli hry na důvěru, balili jsme se a měli jsme mši svatou.

Bylo to krásné, seznamovák jsme si všichni užili, našli jsme nová přátelství a nakonec se nám ani nechtělo jet domů! Seznamovák sice končil, ale my jsme věděli, že teprve tady to všechno začíná..

Pavlína Mikulincová a Kateřina Ševelová, 1.B

3524 

3524 

3524 

3524 

3524 

3524