V měsíci listopadu máme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Vzhledem k mimořádnému období, které prožíváme v souvislostí s pandemií, byly podmínky k získání odpustků upraveny.

3594