Přípravný kurz k přijímacím zkouškám je již naplněn. Kurz proběhne formou dvou sobotních setkání, a to 27. února 2021 a 20. března 2021. Bližší informace najdete zde.

V případě nepříznivé epidemiologické situace budou přípravné kurzy probíhat online formou.