V pondělí 31.5.2021 se po dlouhé době sešli studenti ve studentském klubu na přednášce PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. s názvem „2100 km do Santiaga“. Jednalo se o ryze poutnickou přednášku, kdy přednášející zavzpomínal na svých 7 poutí do Santiaga de Compostela.

Prvních 1000 km urazil společně se svou ženou, dalších přes 1000 km se studenty AG v rámci projektových týdnů. Zdůraznil, že člověk je schopný ujít mnoho tisíc km, aby tzv. našel sám sebe, tedy překonal tu nejdelší vzdálenost, která paradoxně měří asi 30 cm, a to je cesta od hlavy k srdci. Projektový týden do Santiaga uspořádal v letech 2005, 2009, 2011, 2014 a 2017. Přítomni byli i účastníci poutí, tehdejší studenti Filip Hochman a Honza Pořízek. Při vzpomínání na putování se vytvořila moc krásná atmosféra, své zkušenosti připojil i Jožka Grepl, který povídal o své pouti do Říma další pondělí. Zazněla i moc krásná svědectví víry o Boží pomoci na cestě.

3803