Knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži byla v uplynulých dnech oceněná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v rámci 28. ročníku ankety SUK – čteme všichni v kategorii Počin roku, za rekonstrukci knihovny AG.

Knihovna prošla v průběhu prázdnin 2020 celkovou rekonstrukcí. Z důvodů nutných stavebních úprav muselo dojít k výměně mobiliáře a novému uspořádání knihovny.

Novou knihovnu navrhnul pan Petr Shromáždil (www.interierynamiru.eu), k současné podobě velmi přispěla paní knihovnice Jana Dvořáková a velký kus práce v době stěhování odvedli zaměstnanci školy, vychovatelé a mnozí dobrovolníci. Velké poděkování patří všem za dobře odvedenou práci

Rekonstrukce byla financována Arcibiskupstvím olomouckým (www.ado.cz). Díky štědrosti a velkorysosti zřizovatele mohou naši studenti i veřejnost využívat tyto nádherné prostory.

Opravami knihovny rozhodně nekončíme. Díky dotaci Ministerstva kultury budou do knihovny pořízeny nové počítače, plátno a projektor, a především knihovna přejde na nový katalogový systém.

3806

   3805 podium knihovna