V květnu a červnu proběhly poslední aktivity eTwinningového projektu Climate Change Agents, do kterého byli zapojeni žáci sekundy AG, spolu s žáky z Polska a Řecka.

Nejprve si studenti připomněli Den Země (22. duben). Tento mezinárodní den se slaví od roku 1970 po celém světě a připomíná význam ochrany životního prostředí. Žáci se proto zamýšleli nad tím, jak sami k ochraně mohou přispět (recyklování, „slow fashion“, spotřeba vody a energie, znečišťování atd.) Své nápady zpracovali formou virtuální nástěnky Padlet.

Dále žáci sekundy AG vykopali ze země „waste experiment“ (sklo, papír, dřevo, kov, plasty a bioodpad zakopaný na školní zahradě začátkem prosince). Cílem této aktivity bylo zjistit, jak dlouho proces rozkladu odpadků v přírodě trvá. K našemu velkému překvapení byly odpadky po šesti měsících v zemi prakticky nerozložené.

Poslední aktivita se týkala změny klimatu. Žáci vytvořili prezentaci ilustrující pozvolný nárůst a výrazné výkyvy teplot ve 2. polovině 20. století ve své zemi. Do prezentací zahrnuli také extrémní počasí a téma doplnili svými fotografiemi. Při závěrečné videokonferenci (10. červen) žáci téma prezentovali a také hodnotili, co jim projekt přinesl a co nového se dozvěděli.

Velké poděkování patří jak zahraničním žákům a učitelům, tak především žákům sekundy, kteří i přes uzavřené školy na projektu usilovně online pracovali a dovedli ho úspěšně k cíli.

Mgr. Hrdá, Mgr. Fridrichová

Padlet

česká prezentace, řecká prezentace, polská prezentace

3812

3813

3814